اطلاعیه

قابل توجه دستیاران پذیرفته شده سال تحصیلی 95-94
ضمن عرض خیرمقدم به دستیاران پذیرفته شده سال تحصیلی 95-94
به اطلاع می رساند بازه زمانی انتخاب واحد روزهای سه شنبه و چهار شنبه 24 و 25 شهریور ماه می باشد.
بدیهی ست انجام انتخاب واحد منوط به تکمیل مراحل ثبت نام و ارائه تاییدیه آن از سوی دانشگاه می باشد.
دستیاران موظف به حضور در گروه های آموزشی از تاریخ 28/6/94 می باشند.
ضمناً در روز دوشنبه مورخ 30/6/94 نشستی با دستیاران جدیدالورود در ساعت 30/11 در آفی تئاتر 90 نفره برگزار خواهد شد. حضور تمامی دستیاران راس ساعت مقرر الزامی می باشد.
 
قابل توجه دانشجویان جدید الورود