سوالات متداول

سوال: من پایان نامه/طرح خود را شروع کرده ام و الآن متوجه شدم که باید کد اخلاق دریافت می کردم. آیا الآن می توانم اقدام کنم؟

پاسخ: با توجه به نامه شماره 5829/د/700 مورخ 23/12/1393 معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، «... انجام هرگونه پژوهش بدون اخذ مجوز در کمیته اخلاق واجد صلاحیت تخلف پژوهشی محسوب شده ...» و نامه شماره 4939/د/700 مورخ 17/11/1394 معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خطاب به کمیته های اخلاق، «... از ابتدای سال 1395 از پذیرش طرح هایی که قبلا انجام آنها آغاز شده یا اتمام یافته اند اکیدا خودداری نمایند ...» امکانپذیر نمی باشد.