برنامه کارگاه سال 97

 

کارگاه اخلاق در پژوهش های پزشکی

 تاریخ
 زمان  مدرس  موضوع کارگاه
 28 آبان
 7:30 الی 9
 سرکار خانم دکتر بهرامی
 ملاحظات اخلاقی پژوهش های آزمایشگاهی و بالینی
 12 آذر
 7:30 الی 9
 سرکار خانم دکتر بهرامی
 ملاحظات اخلاقی در انتشار نتایج پژوهشی