تاریخچه

در سال 1921 پیشنهاد تأسیس مدرسه دندانسازی توسط دکتر میلچارسکی و دکتر  ...  سیاح مطرح گردید و با تصویب مسئولین وقت دستور راه‌اندازی مدرسه دندانسازی در سال 1928 داده شد. این مدرسه در سال 1931 وابسته به مدرسه عالی طب بود. با تأسیس دانشگاه تهران در سال 1934 یک دوره آموزشی 5 ساله به دندانپزشکی اختصاص یافت که 4 سال آن صرف آموزشهای عملی و نظری میگردید و یک سال جهت تهیه و تدوین پایان‌نامه صرف می‌شد. در سال 1956 دانشکده دندانپزشکی از دانشکده پزشکی جدا شد و فعالیت خود را به صورت مستقل ادامه داد. پذیرش دانشجویان دوره‌های تخصصی از سال 1975 در برخی از رشته‌ها شروع گردید.

تاریخچه دانشکده دندانپزشکی

گروههای آموزشی دانشکده دندانپزشکی:

دانشکده دندانپزشکی دارای12گروه آموزشی است که شامل:-آسیب شناسی فک و دهان-ارتودنسی-اندودنتیکس-پروتزهای دندانی -پریودنتولوژی-ترمیمی و مواد دندانی- بیماریهای دهان و دندان -جراحی دهان و فک و صورت -دندانپزشکی کودکان -رادیولوژی دهان و فک و صورت، مواد دندانی ، سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی