تاریخچه

تاریخچه


تأسیس گروه آموزشی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

پس از بازنگری برنامه آموزشی دوره دکترای عمومی دندانپزشکی در سال ۱۳۷۹، گروه آموزشی سلامت دهان به گروه های آموزشی دانشکده های دندانپزشکی کشور اضافه گردید. در این راستا اقدامات لازم از قبیل تشکیل کمیته دندانپزشکی جامعه نگر با حضور آقایان دکتر احمد جعفری، دکتر سیدجلال پورهاشمی و دکتر مهدی قندهاری مطلق در سال ۱۳۸۰ تشکیل گردید. سپس یک دندانپزشک عمومی (سرکار خانم دکتر پاکدامن) به عنوان بورسیه به استرالیا اعزام و با پذیرش اولین دوره دکترای تخصصی (PhD) سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی در برنامه مشترک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و هلسینکی فنلاند، ۳ نفر از دستیاران (دکتر محمد رضا خامی، دکتر رضا یزدانی، دکتر سیمین زهرا محبی) بعنوان متعهد خدمت در دانشکده دندانپزشکی تهران انتخاب شدند. سپس فضا و امکانات لازم تهیه و کمیته دارای فضای مستقل شد. در سال ۱۳۸۴ گروه آموزشی با مدیریت دکتر احمد جعفری تشکیل گردید.

 راه اندازی دوره دکترای تخصصی (PhD) سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

با توجه به نیاز مبرم دانشکده های دندانپزشکی کشور به تامین هیات علمی، راه اندازی دوره دکترای تخصصی در دستور کار قرار گرفت. به منظور راه اندازی دوره ابتدا موافقت اولیه اخذ و سپس تهیه فضا و امکانات لازم با مشارکت دانشکده و تخصیص بودجه از سوی دانشگاه انجام گردید. سپس مراتب به دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی منعکس و تیم ارزیابی کننده متشکل از نمایندگانی از دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، کرمان و یزد از امکانات دانشکده بازدید بعمل آوردند که در نتیجه آن راه اندازی این دوره بصورت مستقل (بدون مداخله گروه ها و یا کشورهای دیگر) به عنوان اولین دوره دکترای تخصصی PhD کشور در دندانپزشکی مورد تصویب و ابلاغ قرار گرفت.

 راه اندازی دوره MDPH دندانپزشکی

دوره آموزشی MDPH یک دوره تحصیلات تکمیلی در رشته "سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی" یا "Community Oral Health" است که در آن دانش آموختگان دوره دکتری عمومی دندانپزشکی برای ایفای نقش های آموزشی و مدیریتی در نظام سلامت کشور آماده می شوند.

این دوره براساس مجوز شماره ۱۴۰/۱۳۲۶۷/د/۹۳ مورخ ۹۳/۰۸/۲۷ شورای آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران برای اولین بار در کشور، توسط گروه آموزشی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی راه اندازی شد و نخستین دوره پذیرش دانشجو در بهمن ماه سال ۱۳۹۴ صورت گرفت.


مشخصات گروه آموزشی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

 مدیر گروه: دکتر سیمین زهرا محبی

معاون گروه: دکتر سمانه رازقی

معاون پژوهشی گروه: دکتر رضا یزدانی

سرپرست تخصصی: دکتر کتایون سرگران

تعداد اعضای هیات علمی: ۱۰ نفر

استاد مدعو(Visiting professor) : ۱ نفر؛ پروفسور هیکی مورتوما 

محل استقرار در دانشکده: طبقه اول ساختمان اداری/ طبقه اول پژوهشکده علوم دندانپزشکی

سال تاسیس گروه: ۱۳۸۴

زمان ارائه خدمات:همه روزه ۸ تا ۱۶

مدیر گروه

خانم دکتر سیمین زهرا محبی :

دارای PhD در رشته سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی از دانشگاه هلسینکی فنلاند و دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشند.

اعضاء هئیت علمی

1

دکتر رضا یزدانی

دانشیار

2

دکتر محمدرضا خامی

استاد

3

دکتر افسانه پاکدامن

دانشیار

4

دکتر سیمین زهرا محبی

دانشیار

5

دکتر سمانه رازقی

دانشیار

6

دکتر حسین حصاری

استادیار

7

دکتر کتایون سرگران

دانشیار

8

دکتر احمدرضا شمشیری

استادیار

9

دکتر مهدیا غلامی

استادیار

10

دکتر هدی بهرامیان

متعهد خدمت

11

پروفسور هیکی مورتوما (Visiting Professor)

استاد تمام

کارشناسان

 آقای دکتر مهدی سروش :دندانپزشک عمومی دارای مدرک MPH سالمند شناسی.ایشان در اجرای واحدهای دندانپزشکی جامعه نگر عملی و سالمندشناسی با گروه همکاری دارند.


خانم دکتر فاطمه کاظمی بیدهندی دندانپزشک عمومی، که در اجرای واحدهای دندانپزشکی جامعه نگر عملی و فعالیتهای پژوهشی با گروه همکاری دارند.

 خانم دکتر هدا قنواتی دندانپزشک عمومی، که در اجرای واحدهای دندانپزشکی جامعه نگر عملی و فعالیتهای پژوهشی با گروه همکاری دارند.

 کارکنان

سرکار خانم مهتاب وحیدی: مسئول انجام امور اداری و مکاتبات مربوط به گروه (دوره عمومی). ایشان راهبر عملیاتی دانشکده در حوزه اتوماسیون می باشند.
سرکار خانم آمنه جمالی: مسئول انجام امور اداری و مکاتبات مربوط به گروه (دوره تخصصی).

فعالیت های گروه

فعالیتهای آموزشی

فعالیتهای آموزشی گروه شامل آموزش دوره دکتری عمومی و دوره تخصصی و تحصیلات تکمیلی است. آموزش دوره عمومی شامل ارائه درس سلامت دهان-سلامت جامعه (۲ واحد نظری- عملی با همکاری کلیه بخشهای دانشکده دندانپزشکی) در ترم اول، واحد سلامت دهان نظری (۱) (۱ واحد) در ترم ۵ ، سلامت دهان نظری (۲) (۱ واحد) در ترم ۷، سالمندشناسی ( ۱/۵ واحد- با مشارکت سایر گروههای دانشکده) در ترم ۹، سلامت دهان عملی ۱ (۱ واحد) در ترم ۶، سلامت دهان عملی ۲ (۱ واحد) در ترم ۷ ، سلامت دهان عملی ۳ (۱ واحد کارورزی) در ترم ۱۱ و بخشی از درس درمان جامع در ترم ۱۱ و ۱۲ می باشد. اعضای گروه در اجرای دروس ادغامی بافت دندان در سلامت و بیماری، تروماتولوژی، کنترل عفونت و روش تحقیق نیز مشارکت دارند. واحدهای عملی به صورت کارگاه، حضور در فیلد و یا در بخشهای دانشکده دندانپزشکی انجام می گیرد.

 

در آموزش دوره تخصصی و تحصیلات تکمیلی دستیاران PhD سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی و دستیاران دوره MDPH مورد آموزش قرار می گیرند.
فعالیتهای پژوهشی

فعالیتهای پژوهشی گروه در قالب طرحهای تحقیقاتی و حضور و ارائه مقاله در کنگره های داخلی و خارجی و انتشار مقالات و کتب مرتبط با رشته کاری و در مشارکت با سایر گروههای دانشکده  و مرکز تحقیقات پیشگیری از پوسیدگی دندان می باشند.  رزومه پژوهشی اعضاء هیئت علمی گروه در آدرسهای اینترنتی زیر قابل دسترسی است.


http://tums.ac.ir/faculties/mkhami
http://tums.ac.ir/faculties/ryazdani
http://tums.ac.ir/faculties/pakdaman
http://tums.ac.ir/faculties/smohebbi
http://tums.ac.ir/faculties/s-razeghi

http://tums.ac.ir/faculties/k-sargeran

http://www.tums.ac.ir/faculties/arshamshiri

http://www.tums.ac.ir/faculties/h-hessari

http://www.tums.ac.ir/faculties/m_gholami


حوزه های پژوهشی این گروه شامل موارد زیر است:

·         مطالعات اپیدمیولوژیک وضعیت سلامت دهان و دندان (پوسیدگی ، پریودنتال، سرطان دهان، تروما ، مال اکلوژن)

·          برنامه ریزی و ارزیابی برنامه های ارتقاء سلامت دهان برای جمعیت

·          طراحی و ارزیابی نظامهای ارائه مراقبت از دهان ودندان

·          ارتباط و همکاری با دیگر بخش های مرتبط با سلامت 

·         بهره گیری از فن آوری مدرن و بهینه سازی کیفیت آموزش ومراقبت های پیشگیرانه

·          بررسی نیاز به منابع انسانی در سیستم های مراقبت های سلامت دهان

·          بررسی و تجدید نظر  و اعتبار سنجی دوره های آموزشی دندانپزشکی

·          برنامه ریزی و ارزیابی روش های جدید آموزشی در آموزش دندانپزشکی

·          دندانپزشکی مبتنی بر مدارک و شواهد

·          دیریت پیشگیرانه و غیر تهاجمی پوسیدگی

·         اقتصاد سلامت و هزینه اثر بخشی مداخلات

·         تحقیقات کیفی در رابطه با سلامت دهان

·         طراحی، تهیه و اعتبار سنجی پرسشنامه بعنوان ابزار تحقیق

 فعالیتهای نو آوری

گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی با تاریخچه کوتاهی که دارد دارای 6 نوآوری مصوب شده دردانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.

عناوین نوآوریهای گروه به شرح زیر است:

·          تاسیس گروه آموزشی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی (بطور مستقل و با جذب اولین فارغ التحصیلان PhD سلامت دهان)

·           راه اندازی دوره PhD سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی بصورت مستقل 

·          استقرار تماس زودهنگام با بیمارانEarly patient contact برای دانشجویان دندانپزشکی

·          طراحی و اجرای یک سیستم ارزیابی ریسک پوسیدگی برای بالغین

·           فلیپ چارت آموزش اورژانسهای پزشکی شایع در مطب دندانپزشکی

·          فرایندی جدید در ارتقاء سلامت دهان در نوپایان (Toddlers) با جلب همکاری کارکنان بخش واکسیناسیون مراکز بهداشتی-درمانی

جوایز کسب شده توسط افراد گروه

·         کسب جایزه حکیم جرجانی برای تدوین طرح بازنگری برنامه آموزشی دوره دکترای عمومی دندانپزشکی 

·         برگزیده چهارمین جشنواره برای فرایند "طراحی و ارزیابی یک دوره آموزش دندانپزشکی مبتنی بر شواهد برای دانشجویان دندانپزشکی 

·         برگزیده چهارمین جشنواره برای فرآیند "بازنگری واحد اخلاق حرفه ای در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

·         برگزیده چهارمین جشنواره برای فرایند "خودارزیابی دانشجویان دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی تهران ورودی سال 1382 در رابطه با مهارت های عملی کسب شده در دوره آموزشی خود"

·          جایزه پوستر اول در ششمین کنگره شعبه ایرانی انجمن تحقیقات دندانپزشکیthe 6th Annual Meeting of the IADR Iranian Division

·           کتاب چگونه در طول درمان اعتیاد دندانهای سفید و لثه های سالم داشته باشیم" است در جشنواره آثار برتر مکتوب در زمینه مبارزه با مواد مخدر رتبه سوم را کسب کرد

·           کسب عنوان کتاب شایسته تقدیر در مورد ترجمه "مروری بر دندانپزشکی اجتماعی" برگزیده 29 دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، 1390