فعالیتهای گروه آموزشی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی


فعالیتهای آموزشی
فعالیتهای آموزشی گروه شامل آموزش دوره دکتری عمومی و دوره تخصصی و تحصیلات تکمیلی است. آموزش دوره عمومی شامل ارائه درس سلامت دهان-سلامت جامعه (2 واحد نظری- عملی با همکاری کلیه بخشهای دانشکده دندانپزشکی) در ترم اول، واحد جامعه نگر نظری (1) (1 واحد) در ترم 6 ، جامعه نگر نظری (2) (1 واحد) در ترم 8، جامعه نگر عملی 1 (1 واحد)، عملی 2 (1 واحد) و عملی 3 (1 واحد) در ترمهای 9، 11 و 12 می باشد. واحدهای عملی به صورت کارگاه ، حضور در فیلد و یا در بخشهای دانشکده دندانپزشکی انجام می گیرد.
در آموزش دوره تخصصی و تحصیلات تکمیلی دستیاران PhD سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی و دستیاران دوره MDPH مورد آموزش قرار می گیرند.

فعالیتهای پژوهشی
فعالیتهای پژوهشی گروه در قالب طرحهای تحقیقاتی و حضور و ارائه مقاله در کنگره های داخلی و خارجی و انتشار مقالات و کتب مرتبط با رشته کاری و در مشارکت با سایر گروههای دانشکده می باشند. رزومه پژوهشی اعضاء هیئت علمی گروه در آدرسهای اینترنتی زیر قابل دسترسی است.

http://tums.ac.ir/faculties/mkhami
http://tums.ac.ir/faculties/ryazdani
http://tums.ac.ir/faculties/ajafari
http://tums.ac.ir/faculties/pakdaman
http://tums.ac.ir/faculties/smohebbi
http://tums.ac.ir/faculties/s-razeghi
http://tums.ac.ir/faculties/k-sargeran
http://www.tums.ac.ir/faculties/arshamshiri
http://www.tums.ac.ir/faculties/h-hessari
http://www.tums.ac.ir/faculties/m_gholami

حوزه های پژوهشی این گروه شامل موارد زیر است:
• مطالعات اپیدمیولوژیک مشکلات بهداشت دهان و دندان (پوسیدگی دندان، بیماری های دندان و لثه، سرطان دهان، تروما ، مال اکلوژن) در سنین مختلف
• برنامه ریزی و ارزیابی برنامه های ارتقاء سلامت دهان برای جمعیت
• طراحی و ارزیابی سیستم ارائه مراقبت از دندان
• ارتباط و همکاری با دیگر بخش های مرتبط با بهداشت و سلامت به منظور تعیین ارتباط بین سلامت دهان و سلامت عمومی
• تهیه دستورالعمل های تبلیغاتی بهداشت دهان
• بهره گیری از فن آوری مدرن و بهینه سازی کیفیت مراقبت های پیشگیرانه
• بررسی و طراحی سیستم های نظارت بر بهداشت دهان
• بررسی نیاز به منابع انسانی در سیستم های مراقبت های بهداشتی دهان
• بررسی و تجدید نظر دوره های آموزشی دندانپزشکی
• برنامه ریزی و ارزیابی روش های جدید آموزشی در آموزش دندانپزشکی
• دندانپزشکی مبتنی بر مدارک و شواهد
• ثبت استانداردهای اخلاقی و حرفه ای در فعالیت های بهداشت دهان و دندان و آموزش و پرورش
• مدیریت پیشگیرانه و غیر تهاجمی از پوسیدگی

فعالیتهای نو آوری
گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی با تاریخچه کوتاهی که دارد دارای 6 نوآوری مصوب شده دردانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.

عناوین نوآوریهای گروه به شرح زیر است:
• تاسیس گروه آموزشی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی (بطور مستقل و با جذب اولین فارغ التحصیلان PhD سلامت دهان)
• راه اندازی دوره PhD سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی بصورت مستقل
• استقرار تماس زودهنگام با بیماران ((Early patient contact برای دانشجویان دندانپزشکی
• طراحی و اجرای یک سیستم ارزیابی ریسک پوسیدگی برای بالغین
• فلیپ چارت آموزش اورژانسهای پزشکی شایع در مطب دندانپزشکی
• فرایندی جدید در ارتقاء سلامت دهان در نوپایان (Toddlers) با جلب همکاری کارکنان بخش واکسیناسیون مراکز بهداشتی-درمانی

جوایز کسب شده توسط افراد گروه
• کسب جایزه حکیم جرجانی برای تدوین طرح بازنگری برنامه آموزشی دوره دکترای عمومی دندانپزشکی
• برگزیده چهارمین جشنواره برای فرایند "طراحی و ارزیابی یک دوره آموزش دندانپزشکی مبتنی بر شواهد برای دانشجویان دندانپزشکی
• برگزیده چهارمین جشنواره برای فرآیند "بازنگری واحد اخلاق حرفه ای در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
• برگزیده چهارمین جشنواره برای فرایند "خودارزیابی دانشجویان دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی تهران ورودی سال 1382 در رابطه با مهارت های عملی کسب شده در دوره آموزشی خود"
• جایزه پوستر اول در ششمین کنگره شعبه ایرانی انجمن تحقیقات دندانپزشکی6th Annual Meeting of the IADR Iranian Division
• کتاب چگونه در طول درمان اعتیاد دندانهای سفید و لثه های سالم داشته باشیم" است در جشنواره آثار برتر مکتوب در زمینه مبارزه با مواد مخدر رتبه سوم را کسب کرد
• کسب عنوان کتاب شایسته تقدیر در مورد ترجمه "مروری بر دندانپزشکی اجتماعی" برگزیده 29 دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، 1390

برنامه آموزشی دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومیکوریکولوم دوره MDPH