دکتر پنج نوش

 

دکتر مهرداد پنج نوش، متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت - دانشیار