مشخصات مدیر گروه آموزشی رادیولوژی دهان، فک و صورت

دکتر گودرزی پور

 

دکتر داریوش گودرزی پور، متخصص رادیولوژی دهان - دانشیار