طرح درس

پروتزهای دندانی
پروتزهای دندانی علم جایگزینی دندانها و انساج از دست رفته دهان و گاه سر و صورت جهت بازسازی ظاهر و عملکرد فرد ودر جهت بهبود کیفیت زندگی بیمار می باشد.

خدمات این گروه در پنج حوزه زیر به مراجعین ارائه می شود:

- پروتز متحرک (پارسیل و کامل و اوردنچر)

-  پروتز ثابت و اکلوژن

-  پروتزهای متکی بر ایمپلنت

-  بیماری های مفصل گیجگاهی فکی (TMJ)

-  پروتزهای فکی – صورتی ( ماگزیلوفیشیال داخل دهانی و خارج دهانی: پروتزهای چشم و گوش و بینی)

Ø    در دوره عمومی دانشجویان دندانپزشکی در بخش پروتز:

·      تعداد ۸ واحد در حوزه پروتز کامل میگذرانند که به صورت واحدهای تئوری و عملی زیر ارائه می گردد:

مبانی پروتزهای کامل (۲ واحد کارگاهی) ترم۵

پروتز کامل نظری ۱ (۱ واحد نظری) ترم ۶

درمان بیماران با بی دندانی کامل (۱ واحد نظری) ترم ۸

کامل عملی ۱ و کامل عملی ۲ (هر کدام ۲ واحد عملی) ترم ۶ و ۹

·      تعداد ۷ واحد در حوزه پروتز پارسیل میگذرانند که به صورت واحدهای تئوری و عملی زیر ارائه می گردد:

مبانی پروتزهای پارسیل (۱ واحد کارگاهی) ترم ۵

پروتز پارسیل نظری ۱ (۱ واحد نظری) ترم ۷

پروتز پیشرفته نظری ۱ (۱ واحد نظری) ترم ۱۰

پارسیل عملی ۱ و پارسیل عملی ۲ (هر کدام ۲ واحد عملی) ترم ۷ و ۱۰

·      تعداد ۸ واحد در حوزه پروتز ثابت میگذرانند که به صورت واحدهای تئوری و عملی زیر ارائه می گردد:

مبانی پروتزهای ثابت (۲ واحد کارگاهی) ترم ۸

پروتز ثابت نظری ۱ (۱ واحد نظری) ترم ۹

پروتز پیشرفته نظری ۲ (۱ واحد نظری) ترم ۱۰

ثابت عملی ۱ و ثابت عملی ۲ (هر کدام ۲ واحد) ترم ۹ و ۱۰

·      و تعداد ۱۶ واحد دروس مرتبط با پروتز دارند که همه یا بخشی از آن را در بخش پروتز می گذرانند و عبارتند از:

مرفولوژی (۲ واحد کارگاهی) ترم ۴

پروتز پیشرفته عملی (۲ واحد عملی) ترم ۱۲

ایمپلنت (۱ واحد نظری) ترم ۱۱

ایمپلنت عملی (۲ واحد عملی) ترم ۱۲

دندانپزشکی تشخیصی ۷ (۱ واحد کارگاهی) ترم ۱۲

درمان جامع ۱ و درمان جامع ۲ (هر کدام ۲ واحد کارورزی) ترم ۱۱ و ۱۲

اخلاق پزشکی- تعهد حرفه ای و قانون (۱ واحد کارگاهی) ترم ۷

روانشناسی و مهارتهای ارتباطی (۲ واحد نظری) ترم ۵

کنترل عفونت (۱ واحد کارگاهی) ترم ۵

Ø    در دوره تخصصی پروتز که به صورت دوره ای ۳ ساله و ۶ ترم نیم ساله ارائه می گردد، دانشجویان (دستیاران تخصصی) ملزم به گذراندن واحدهای درسی زیر هستند:

·      تعداد ۱۲ واحد علوم پایه که در قالب علوم پایه مشترک (۹.۵ واحد) و علوم پایه اختصاصی (۲.۵ واحد) ارائه می شود:

o      واحدهای مشترک: آموزش پزشکی، روش تحقیق، فوتوگرافی، حاکمیت بالینی، فوریتهای پزشکی، قوانین پزشکی، کنترل عفونت

o      واحدهای اختصاصی: پاتولوژی، آناتومی، ایمونولوژی، فارماکولوژی

·      تعداد ۲ واحد علوم وابسته شامل رادیولوژی و سمینار بین بخشی

·      و تعداد ۹۸.۵ واحد دروس تخصصی رشته پروتز در حوزه تئوری و عملی

جمع کل واحدهای درسی دوره تخصصی رشته پروتز ۱۱۱.۵ واحد است.

در زمان فارق التحصیلی دانش آموختگان دوره تخصصی رشته پروتزهای دندانی باید تواناییهای زیر را کسب نموده باشند:

-       شناخت کامل از دستگاه استوماتوگناتیک و اکلوژن و بیماریهای آنها

-       توانایی در تشخیص، طرح درمان و بازسازی نسوج از دست رفته داخل و خارج دهان

-       توانایی در تشخیص، طرح درمان و رفع مشکلات اکلوژن و مفصل گیجگاهی فکی

-       کسب توانایی تدریس، تحقیق و دسترسی به منابع علمی

هدف از اجرای این برنامه آموزشی تربیت متخصصین پروتزهای دندانی است که از نظر سطح آگاهی و دانش و میزان مهارتهای عملی در حد استانداردهای پذیرفته شده باشند و علاوه بر این که در حیطه تخصصی خود قادر به ارائه خدمات پیشگیری و درمانی با کیفیت مطلوب باشند، بتوانند خدمات آموزشی این حوزه تخصصی را مطابق با استانداردهای رشته ارائه نمایند.

پروتز حوزه وسیعی را در بر می گیرد و با توجه به نقش متخصص پروتز در تکمیل درمان در بسیاری از بیمارانی که نیاز به بازسازی کلی دندانها دارند، لازم است که متخصصین این حوزه دید کاملی نسبت به پیش نیازهای درمانی و نتایج درمانهای وابسته، پروگنوز هر درمان، تعیین پیش آگهی و دوام دندانهای موجود، و تامین همزمان زیبایی و فانکشن درازمدت داشته باشند.

در دوره تخصصی پروتز، دستیاران تخصصی علاوه بر مهارت یافتن در دروس پروتز تئوری و عملی، با مباحث پیشرفته پروتز در حوزه استتیک، طراحی لبخند، درمانهای دیجیتال، درمانهای مرتبط با ایمپلنت، و پروتزهای خارج دهانی (شامل پروتزهای فک و صورت نظیر پروتز چشم، گوش، بینی و ساختارهای مربوطه) نیز آشنا شده و درمانهای مربوطه را به صورت پیشرفته انجام می دهند. پس از پایان دوره تخصصی، رزیدنتها در امتحان برد تخصصی شرکت می کنند. این امتحان سالانه به صورت تئوری و عملی طی ۳ روز به صورت متمرکز در دانشکده دندانپزشکی تهران توسط مراجع ذیصلاح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار میشود. دانش آموختگانی که در این امتحان موفق شوند، به اخذ مدرک دانشنامه تخصصی نائل می گردند.


تاریخ بروزرسانی : ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ ۲۲:۳۲