مشخصات گروه آموزشی پرووتزهای دندانی

مدیر گروه: دکتر حمید جلالی

سرپرست تخصصی گروه: دکتر سمیه ذیقمی

 معاون گروه:  دکتر فائزه عطری

تعداد اعضای هیات علمی: 26 نفر

سال تاسیس: _

محل استقرار در دانشکده: طبقه دوم

زمان ارائه خدمات: ۹-۱۲ و ۱۳-۱۵:۳۰

شماره تلفن پذیرش: ۸۸۳۵۱۱۶۴ و ۸۸۳۵۱۱۶۵
 


تاریخ بروزرسانی : ۱۲ دی ۱۳۹۹ ۲۲:۲۶