مشخصات گروه آموزشی پرووتزهای دندانی

مدیر گروه: دکتر سعید نوکار

سرپرست تخصصی گروه: دکتر فاطمه (فرزانه) فرید

 معاون گروه:  دکتر سمیه نیاکان

تعداد اعضای هیات علمی: 25 نفر

سال تاسیس: _

محل استقرار در دانشکده: طبقه دوم

زمان ارائه خدمات: ۹-۱۲ و ۱۳-۱۵:۳۰

شماره تلفن پذیرش: ۸۸۳۵۱۱۶۴ و ۸۸۳۵۱۱۶۵
 


تاریخ بروزرسانی : ۱۳ تیر ۱۴۰۲ ۱۱:۲۷