تاریخچه

تاریخچۀ گروه پریودانتیکس در دانشکدۀ دندانپزشکی تهران


از سال ۱۳۳۵ هجری شمسی بخش پریودانتیکس دانشکدۀ دندانپزشکی تهران راه اندازی شد. با این حال در ابتدا این بخش به صورت یک بخش مجزا نبوده و همراه با بخش بیماری های دهان و به مدیریت آقای دکتر سیاح بود. سرپرستی بخش بیماری های دهان به عهدۀ دکتر فرزین و سرپرستی بخش بیماری های لثه را آقای دکتر خویی عهده دار بودند.
در سال ۱۳۴۵ شمسی که دانشکدۀ دندانپزشکی به پنج گروه تقسیم شده بود، بخش پریودانتیکس جزء گروه جراحی-آسیب شناسی-پریودانتیکس قرار گرفت. در این سال آقای دکتر خویی مدیریت بخش پریودانتیکس را بر عهده داشت.
در سال ۱۳۵۴ که آقای دکتر جاوید ریاست دانشکدۀ دندانپزشکی را بر عهده داشت، دانشکده به ۱۰ گروه تقسیم شد و گروه پریودنتولوژی به عنوان یک گروه مجزا تصویب شد. از سال ۱۳۵۵، پذیرش دستیار در رشته پریودانتیکس آغاز گردید و تاکنون (غیر از دوران انقلاب فرهنگی) هر ساله پذیرای دانشجویان دستیاری تخصصی پریودانتیکس می باشد.
بخش پریودانتیکس از بدو تشکیل در طبقۀ سوم ساختمان قدیم دانشکدۀ دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران واقع بوده است و از مهر ۱۳۸۹ با تغییر محل دانشکده به ساختمان جدید بخش پریودانتیکس نیز تغییر مکان داده است و به طبقه سوم این دانشکده منتقل شده است.


اسامی مدیران گروه از آغاز تأسیس تاکنون

۱. دکتر باقر خویی
۲. دکتر غلام حسین عربشاهی
۳. دکتر فیروز عطری زاده
۴. دکتر هوشنگ قمصریان کاشانی
۵. دکتر مسعود مسعودی خراسانی
۶. دکتر حسن لطفی زاده
۷. دکتر علی اکبر خوشخونژاد
۸. دکتر کامبیز افشار مهاجر
۹. دکتر رضا گل نراقی
۱۰. دکتر حسن لطفی زاده
۱۱. دکتر علی اکبر خوشخونژاد
۱۲. دکتر علی اصغر میرعمادی
۱۳. دکتر علی اکبر خوشخونژاد (۷۵-۱۳۷۳)
۱۴. دکتر سید حسین محسنی صالحی (۷۷-۱۳۷۵)
۱۵. دکتر فریده حقیقتی (۷۹-۱۳۷۷)
۱۶. دکتر زینب کدخدا (۸۱-۱۳۷۹)
۱۷. دکتر علی اکبر خوشخونژاد (۸۵-۱۳۸۳)
۱۸. دکتر مژگان پاکنژاد (۸۷-۱۳۸۵)
۱۹. دکتر مهوش موسوی جزی (۹۳-۱۳۸۷)
۲۰. دکتر یداله سلیمانی شایسته (۹۶-۱۳۹۳)
۲۱. دکتر افشین خورسند (از ۱۳۹۶ تاکنون)


عکس و گزیده‌ای از سخنان پیشکسوت گروه پریودانتیکس، دکتر خویی

عکس دکتر خویی
سلام به فرزندانم و همکاران گرامم، از من خواسته شد که عکس و شرح حالی از خود برای ارائه در کنگره به متصدیان تقدیم نمایم، امر اطاعت شد عکسی از حال خودم و عکس را هم از ۴۲ سال قبل که بخش پریو (پیوره) را تشکیل داده بودم و آقای پروفسور OBERLIN رئیس دانشگاه پزشکی آن زمان لطف کرده برای گشایش آن که بیش از ۳ صندلی نداشت آمده بودند، تهیه و به کنگره هدیه می نمایم. تاریخ عکس ۴۵ سال قبل (۱۳۳۷/۱/۲۷ ) شمسی است. عکس سمت راست مربوط به حال (۱۳۸۱/۶/۱) می باشد و عکس چپ بخش پیوره و افتتاح آن را در حدود ۴۵ سال قبل توسط پروفسور Oberlin رئیس دانشگاه پزشکی تهران نشان می دهد. دست دادن من و پروفسور تشکر ایشان از خویی به علت آن است که من خیر مقدمی به زبان فرانسه به ایشان ابراز نمودم. عکس خویی در ۹۰ سالگی است که حال وارد ۹۲ سالگی شده‌ام. حاصل عمرم ۳ سخن بیش نیست:

خام بُدم پخته شدم سوختم...