مشخصات گروه آموزشی ارتودانتیکس

مدیر گروه: دکتر الهیار گرامی

معاون گروه: دکتر حنانه قدیریان

سرپرست تخصصی گروه: دکتر سروین سرمدی

تعداد اعضای هیات علمی: 10 نفر

سال تاسیس: 1345

محل استقرار در دانشکده: طبقه اول غربی

زمان ارائه خدمات: 8:30 لغایت 12

شماره تلفن پذیرش: 42794115