دکتر نجفی

دکتر شمس الملوم نجفی، متخصص بیماری های دهان، فک و صورت - دانشیار