مشخصات مدیر گروه Ph.D مواد دندانی

دکتر هوشمند

 

دکتر تبسم هوشمند، متخصص زیست مواد دندانی- دانشیار

 

دارای مقاله خارجی و داخلی ، پایان نامه تخصصی و عمومی

زمینه های تحقیقاتی :مهندسی بافت و سلول های بنیادین – رهایش دارو- نانو مواد –رزین کامپوزیت های دندانی و باندینگ ها و ...