اعضای هیئت علمی گروه آموزشی جراحی دهان، فک و صورت

 ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
۱ دکتر حسین حیدر دانشیار
۲ دکتر حمید محمودهاشمی استاد (مدیر گروه)
۳ دکتر غلامرضا شیرانی دانشیار (معاون پژوهشی گروه)
۴ دکتر محمد بیات استاد
۵ دکتر عطا قراجه ای دانشیار (سرپرست تخصصی گروه)
 ۶ دکتر مهرنوش مومنی روچی استادیار
 ۷ دکتر عباس کریمی  دانشیار
 ۸ دکتر فرنوش محمدی  دانشیار (معاون آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده)
 ۹  دکتر امیرجلال عباسی دانشیار
۱۰ دکتر سیدعلیرضا پرهیز  استادیار (معاون آموزشی گروه)
۱۱ دکتر رضا شریفی  استادیار
۱۲  دکتر امیرعلی بدری استادیار
۱۳   دکتر طاهره پادگانه استادیار
۱۴
دکتر تورج واعظی استادیار
۱۵
دکتر محبوبه السادات هاشمی نسب  استادیار (معاون بین‌الملل گروه)
۱۶
دکتر فرنوش رزم آرا استادیار
۱۷
دکتر مجید بشکار  استادیار
۱۸ دکتر منصور خراسانی  دانشیار پردیس بین‌الملل
۱۹
 دکتر نیما دهقانی استادیار (رئیس بخش جراحی دهان، فک و صورت پردیس بین‌الملل)
۲۰ دکتر مجتبی صالحی کاریزمه استادیار پردیس بین‌الملل