مشخصات مدیر گروه

دکتر رزمی

 

دکتر حسن رزمی، متخصص اندودانتیکس - استاد