مشخصات مدیر گروه

دکتر آشفته

 

دکتر کاظم آشفته یزدی، متخصص اندودانتیکس - دانشیار