تاریخچه گروه اندودانتیکس

تاریخچه تشکیل و تکوین گروه آموزشی اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

بعد از تأسیس دانشگاه تهران در سال 1313 ، بتدریج دانشکده‌های مختلفی تأسیس شد که در مجموعه دانشگاه تهران مشغول بکار شدند. بعد از تشکیل دانشکده‌ پزشکی«مدرسه عالی دندانسازی»که از مؤسسات تابعه دانشکده پزشکی بود ایجاد گشت. در شهریور ماه سال 1318 نام «مدرسه عالی دندانسازی» به «مدرسه عالی دندانپزشکی» تغییر نام یافت و دروس نظری و عملی دوره چهار ساله مدرسه با برنامه‌ای نه چندان منظم و مدون، بهرحال تدریس می‌گردید. از جمله درس «دندانپزشکی عملی و نگاهداری دندان» که توسط شادروان دکتر حیدر سرخوش که تحصیلات دندانپزشکی را در کشور آلمان به پایان رساند، در سال 1315 به ایران بازگشته بود، تدریس می‌شد. از دانشجویان ایشان در آن دوران می ‌توان از شادروان خانم دکتر زهرا فردوس، آقای دکتر باقر شاهوردیانی و دکتر قدسیه برخورداری، دکتر پرویز وصالی و دکتر فرشچیان نام برد.که پس از اتمام دوره دانشکده شادروان خانم دکتر فردوس و آقای دکتر شاهوردیانی،توسط آقای دکتر سرخوش به همکاری در بخش مذکور دعوت شدند. آقای دکتر سرخوش به مدت 5 سال از 1325 الی 1330 ریاست دانشکده دندانپزشکی را نیز عهده‌دار بودند. در آن دوران رشته « دندانپزشکی عملی و نگاهداری دندان» مجموعه‌ای بود از « دندانپزشکی ترمیمی‌» امروزی و « درمان ریشه» یا به لفظ عام و فراگیر: اندودانتیکس (Endodontics) که مرجوع است به علت شناسی،آسیب شناسی، بیولوژی و درمان آنچه که در فضاهای درونی دندان‌ها وجود دارد.تا سال 1335 مدرسه عالی دندانپزشکی، یکی از شعب و مؤسسات وابسته به دانشکده پزشکی محسوب می‌شد.در این سال بموجب یک تبصره الحاقی به قانون استخدام مدرسین دانشگاه،این دانشکده از دانشکده پزشکی جدا گشت و رسماً بنام دانشکده دندانپزشکی نامیده شد و دوره آن از چهار سال به پنج سال افزایش یافت؛ و شامل بخشهای مختلف جراحی، پریو(بیماری‌های لثه) ، ارتودنسی،رادیولوژی ،بیماری‌های دهان و «دندانپزشکی عملی و نگاهداری دندان» بودکه برای اولین بار و به تفکیک و در محدوده‌های مکانی نسبتاً مشخص در آن مستقر گردید. در بخش « دندانپزشکی عملی و ....» کماکان دروس مربوط به ترمیم و حفظ و نگاهداری دندان، اعم از دندان‌هایی که نیاز به درمان ریشه داشتند و یا دندان‌هائی‌که تنها ترمیم تاج آنها مورد تجویز بوده،توسط اساتید حاضر در بخش ، بصورت نظری و عملی تدوین می‌گردید؛ به بیان دیگر مباحث ترمیمی (Operative) و اندودانتیکس (Endodontics) امروزی در قالب یک بخش آموزش داده می ‌شد ند.
این وضعیت تاسال 1345 ادامه داشت وطول این دوره ‌ده ه‌ساله(1345- 1335) اساتید دیگری نظیر دکتر قد سیه برخورداری و دکتر فضل ا.... فرشچیان،شادروان دکتر آفریده تاج بخش،دکتر امیر بهادر عامری،دکتر پرویز وصالی،دکتر سید احمد قاضی نوری و دکتر داود توسلی،به این رشته جذب و در بخش مذکور به ریاست دکتر حیدر سرخوش (استاد و رئیس بخش)،دکتر زهرا فردوس ( دانشیار) و دکتر باقر شاهوردیانی (رئیس درمانگاه) به کار تدریس و آموزش مشغول بودند.
در سال 1345 ساختمان شرقی دانشکده دندانپزشکی افتتاح گردید و محل بخش اندودانتیکس در طبقه اول ضلع شرقی دانشکده دندانپزشکی، به همت خانم دکتر فردوس، منحصراًبه تدریس دروس اندودانتیکس اختصاص یافت و گروه آموزشی اندودانتیکس از گروه ترمیمی جدا گشته و بعنوان یکی از گروههای آموزشی دانشگاه تهران مستقل گشت. در این زمان اعضاء رسمی و دائمی گروه عبارت بودند از: دکتر زهرا فردوس (استاد و رئیس بخش)،و دکتر قدسیه برخورداری ( دانشیار)،دکتر سید احمد قاضی نوری (استادیار)،دکتر داود توسلی ( استادیار)،که امور آموزشی این رشته را در دو نوبت صبح و بعدازظهر در دو نیمسال برگزار می‌کردند. از سال 1345 دورده دانشکده به 6 سال افزایش و سیستم واحدی در دانشکده برقرار شد.
در حدود سالهای 1355 و 1356 شکل‌گیری دوره‌های تخصصی و تدوین آئین‌نامه‌های خاص این دوره‌ها، واحدهای دوره تخصصی اندودانتیکس و طول مدت تحصیل در این دوره تحصیلی تعیین شدهو در کمیته مربوطه به تصویب رسید. در طول مدت این دو سال آقای دکتر سید احمد قاضی نوری ،نمایندگی گروه را در کمیته برنامه‌ریزی دوره‌های تخصصی ( به ریاست آقای دکتر دادمنش) عهده‌دار بودند. آقای دکتر قاضی نوری که پس از طی دوره یکساله تکمیلی اندودانتیکس در دانشگاه ایلینوی،به ایران مراجعت نموده بودند،با به عهده گرفتن سرپرستی دوره تخصصی،عملاً این دوره را در گروه،راه اندازی نمودند. در همین زمان خانم دکتر زهرا فردوس بازنشسته شدند و خانم دکترقدسیه برخورداری،به مدیریت گروه مذکور برگزیده گردیدند،که تا زمان بازنشستگی در سال 1373 این سمت را حفظ کردند.
به تدریج خانم دکتر بدرالملوک تبریزی‌زاده، دکتر احمد صادقین و دکتر احمد فهید،بعد از خاتمه تحصیلات تخصصی اندودانتیکس در خارج از کشور به ایران بازگشته و در گروه آموزشی اندودانتیکس مشغول بکار شدند. نامبردگان هر یکدر دوره‌هائی، سرپرستی دوره‌های تخصصی را بعهده داشتند و همکاری ایشان با گروه،به دلایل مختلف ادامه نیافت.
سرپرستی دوره‌های تخصصی از سال 1359 تا سال 1373 بعهده آقای دکتر سید احمد قاضی‌نوری بود که ایشان هم در سال 1373 به تقاضای شخصی بازنشسته شدند. از سال 1373 تاکنون، سرپرستی دوره‌های تخصصی بعهده آقایان دکتر احمد صادقین، دکتر کاظم آشفته یزدی، خانم دکتر علویه وحید، آقای دکتر حسن رزمی و آقای دکتر محمدرضا شریفیان، آقای دکتر محمد ضرابیان، آقای دکتر محمد سعید شیخ رضایی بوده است. در حال حاضر سرپرستی دوره‌های تخصصی بعهده آقای دکتر بهنام بوالهری می‌باشد.
شادروان خانم دکتر زهرا فردوس، را که بحق باید بنیانگذار رشته اندودانتیکس در ایران نامید از زمان استقلال گروه اندودانتیکس تا زمان بازنشستگی مدیر گروه بودند پس از ایشان خانم دکتر قدسیه برخورداری مدیریت گروه را بعهده گرفتند تا سال 1373 که بازنشسته شدند و از سال 1373تا سال 1381مدیریت گروه بعهده آقای دکتر ضرابیان بود. از سال 1381 تا 1383آقای دکتر کاظم آشفته یزدی، از سال 1383 تا 1385آقای دکتر محمد سعید شیخ رضایی، از سال 1385 تا 1387 آقای دکتر محمدرضا شریفیان، از سال 1387 تا 1389 خانم دکتر صدیقه خدمت مدیر گروه بودند و در حال حاضر آقای دکتر حسن رزمی از سال 1398 این سمت را به عهده دارند.