مشخصات مدیر گروه

دکتر بقایی

 

دکتر فرشته بقایی نائینی، متخصص آسیب شناسی دهان، فک و صورت - دانشیار