جراحی فک و صورت

ردیف

نام

نام   خانوادگی

سمت    دانشگاهی

        عکس

1

 دکتر حمید  

محمود هاشمی            

استاد

      dr mahmodhashemi        

2

دکتر حسن

حسینی تودشکی

دانشیار

 دکتر حسین تودشکی

3

دکتر محمد 

بیات

استاد

dr bayat 

4

دکترمحمد           

رمضانیان

استادیار

 دکتر رمضانیان

5

دکتر غلامرضا

شیرانی

استادیار

 dr shirani

6

دکتر حسین

حیدر  (مدیر گروه)

استادیار

 dr heydar

7

دکتر عباس

کریمی (سرپرست تخصصی)

استادیار

 klj

8

دکتر فرنوش

محمدی

استادیار

 دکتر محمدی

9

دکتر مهرنوش

مومنی روچی

استادیار

              

 10

 دکتر امیر جلال

 عباسی

 استادیار

 dr abasi

11

 دکتر رضا

 شریفی

 استادیار

 dr sharifi

 12

 دکتر سیدعلیرضا

 پرهیز (رئیس بخش)

 استادیار

 dr parhiz

 13

دکتر عطا

 قراجه ای

دانشیار

 dr gharaje

14

دکتر نغمه

بهرامی(معاون پژوهشی)

استادیار

 

15

دکتر محبوبه سادات

هاشمی نسب

استادیار

 dr hashemi nasab  

16

دکتر طاهره

پادگانه

استادیار

17

دکتر امیر علی

بدری

استادیار

 18  دکتر مجید
 بشکار  استادیار dr beshkar  
 19  دکتر فرنوش
 رزم آرا
 استادیار  dr razmara
 20  دکتر نیما
 دهقانی  استادیار dr dehghani