پروتز های دندانی

ردیف

نام

نام   خانوادگی

سمت    دانشگاهی 

    عکس               

1

    دکتر اکبر

 فاضل نجف آبادی

     استاد (بازنشسته)

 

 دکتر مریم   

 معماریان 

 دانشیار

 

 3

دکتر عباس

منزوی

استاد

 4

 دکتر فریده

گرامی پناه

 استاد

 

 5

 دکتر سوسن

میر محمد رضایی

دانشیار

 

 6

 دکتر حکیمه

سیادت 
(مدیر گروه)

 استاد

 

 7

 دکترحسن

درریز 

 دانشیار (بازنشسته)

 دکتر درریز

 8

 دکتر  سکینه

 نیکزاد

دانشیار

     دکتر نیکزاد

 9

دکترلیلا

صدیق پور

 دانشیار

 

  

 

 10

 دکتر عباس

 آذری

 دانشیار

  

 11

 

دکتر مرضیه

 

علی خاصی(سرپرست تخصصی)

دانشیار

 

12

دکتر ابوالحسن

ابوالحسنی

 استادیار

 13

 دکتر حسینعلی

ماهگلی

 استادیار


 14

 دکتر مجید

 صاحبی

  استادیار


 15

 دکترمحمد رضا

حاجی محمودی 

 استادیار

 

 16

 دکترسیمندخت

 زراتی

 استادیار

 

 17

 دکتر حبیب

 حاج میر آقا

 استادیار

 

 18

 دکتر سعید

 نوکار

 دانشیار

   
 

19

 دکتر حمید

 جلالی

 استادیار

 

 دکتر حمید جلالی

 

20

 دکتر محمود

 کاظمی

  استادیار

    

 21

  دکترمهران

 بهرامی

  استادیار

 dr.bahrami

22

دکتر احمد

روحانیان

استادیار

 

 dr rohaniyan

 

23

دکتر سمیه

ذیقمی

استادیار (معاون بخش ایمپلنت)

 

 dr zeyghami

 

 24

 دکتر صفورا

 قدسی

استادیار

 

 صفورا قدسی

 

25

دکتر اعظم سادات

مصطفوی

استادیار