پروتز های دندانی

ردیف

نام

نام   خانوادگی

سمت    دانشگاهی 

    عکس              

۱   دکتر عباس   منزوی استاد    
۲   دکتر فریده  گرامی پناه  

 استاد

(سرپرست تخصصی) 
 ۳ دکتر سوسن  میر محمد رضایی    دانشیار   
۴   دکتر عباس   آذری   دانشیار    
 ۵ دکتر حکیمه   سیادت

استاد

(معاون آموزشی دانشکده) 
 
 ۶  دکتر مریم      معماریان     دانشیار  
۷   دکتر  سکینه   نیکزاد دانشیار  دکتر نیکزاد 
 ۸ دکتر سعید    نوکار   دانشیار

(مدیر گروه)

 
 ۹  دکتر حبیب   حاج میر آقا   استادیار   
 ۱۰  دکتر سیمین دخت    زراتی   استادیار    
 ۱۱ دکتر حمید     جلالی    استادیار  دکتر حمید جلالی 
 ۱۲  دکترمحمد رضا   حاجی محمودی استادیار   
 ۱۳  دکتر حسینعلی ماهگلی   استادیار  
 ۱۴ دکتر مجید   صاحبی     استادیار   
 ۱۵  دکتر محمود    کاظمی      استادیار     
 ۱۶ دکتر مرضیه   علی خاصی  

دانشیار

(معاون پژوهشی دانشکده) 
 
 ۱۷ دکترلیلا  صدیق پور   دانشیار   
۱۸ دکتر سمیه   ذیقمی  

 دانشیار

(معاون بخش ایمپلنت)  

dr zeyghami 

۱۹

  دکترمهران

 بهرامی

  استادیار

 dr.bahrami

 ۲۰

 دکتر صفورا

قدسی

استادیار

(معاون گروه)


 صفورا قدسی

۲۱

دکتر اعظم سادات

مصطفوی

استادیار

۲۲  دکتر نیکفام   خوشخونژاد    استادیار  دکتر خوشخونژاد

۲۳

دکتر سمیه 

نیاکان 

استادیار 

دکتر نیاکان
۲۴ دکتر ساسان   رسایی پور  استادیار  دکتر رسایی پور

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۳ بهمن ۱۳۹۶ ۲۰:۲۷