برنامه حضور اساتید در کلینیک ویژه

برنامه حضور اعضای هیات علمی و دندانپزشکان متخصص کلینیک تخصصی ( شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۲۰)

تلفن: ۸۸۳۵۱۱۵۰ و ۸۸۳۵۱۱۷۶

 

 

معاینه و تشخیص


 دندانپزشکی کودکان

 

درمان جامع

(بخش عمومی)

 

ارتودنسی

 

پروتزهای دندانی

دندانپزشکی ترمیمی

(پر کردن تاج دندان)

 

اندودانتیکس (درمان ریشه دندان)

 

پریودانتیکس (بیماریهای‌لثه)

 

جراحی

 

ایمپلنت

 

شنبه

 

دکتر سارا پورشهیدی

 دکتر سمانه‌رازقی

 

دکتر شبنم میلانی

 

 

 

 دکتر مریم کوپایی

 

 

 

دکتر الهیار گرامی

 دکتر‌ مهران بهرامی

دکتر سیمیندخت زراتی

(۱۳-۱۵:۳۰)

دکتر‌ رضوانه غضنفری

 دکتر عمرانی

دکتر مرادی

دکتر‌خرسندیان

دکتر برنگی

 دکتر صورتگر

 

دکتر افشار

دکتر روزمه

 

دکتر روستا

 

دکترهاشمی‌نسب

 دکتر پرهیز

دکتر سمیعی

دکتر طهوری

 

یکشنبه

 

دکترنفیسه شیخ‌بهایی

 دکتر شبنم میلانی

دکتر‌ راضیه خانمحمدی

دکتر شهرام مشرفیان

دکتر افسانه پاکدامن

 دکتر پویان امینی شکیب

دکتر نیلوفر حق‌بین

دکتر شمس الملوک نجفی (مفصل‌گیجگاهی)

 

 

دکتر سیدامیرحسین میرهاشمی

 

دکتر‌ رشیدپور

 دکترخرسندیان

دکتر ولی‌زاده

دکتر برنگی

دکتر احمدی

 دکتر افشار

دکتر فرید

دکتر فردین

 

دکتر سمیعی

 

دکتر بشکار

 دکتر هاشمی‌نسب

دکترمیرمحمدرضایی

دکتر غضنفری

 

دوشنبه

 

دکترنفیسه شیخ‌بهایی

 دکتر شهرام مشرفیان

دکتر سعیده مختاری خویی

 

دکتر منیر مرادزاده

 

دکتر‌ بهراد تنباکوچی

 دکترسمیه نیاکان

(۱۳-۱۵:۳۰)

دکتر سمیه الهیارچرودی

دکتر عطری

دکتر خرسندیان

دکتر بهنیافر

دکتر برنگی

دکتر افشار

دکتر معراجی

دکتر فرید

 

دکتر کوهستانی

 

دکترهاشمی‌نسب

 دکتر روزنمه

دکتر کریمی

دکتر عامری

 

سه‌شنبه

 

دکترارغوان تنکابنی

 دکتر‌ راضیه خانمحمدی

 

دکتر علی بقالیان

 

 دکتر مریم کوپایی

 

دکتر عاطفه صفارشاهرودی

 

دکتر عامری

 

دکتر صفورا قدسی

 دکترخرسندیان

دکتر ولی زاده

دکتر بهنیافر

دکتر احمدی

دکتر فرید

 

دکتر افشار

دکتر طاهری

 

دکتر اکبری

 

دکتر پادگانه

 دکتر بشکار

دکتر رزم آرا

دکتر غضنفری

 

چهارشنبه

 

دکتر مریم کوپایی

 

دکتر دنیا علینژاد

 

دکتر سارا پورشهیدی

 

 

دکتر سپیده عرب

 

-

 دکتر عمرانی

دکتر متوسلیان

دکتر خرسندیان

دکتر برنگی

دکتر غبرائی

دکتر فرید

دکتر افشار

دکتر امیرزاده

 دکتر عسگرپور

 

دکترکانونی‌ثابت

 

دکتر رزم آرا

 دکتر عباسی

دکتر پادگانه

دکتر نیاکان

 

معاینه و تشکیل پرونده جدید شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۳۰ انجام می شود.