دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحه نخست معرفی دانشکده بیماران   کلینیک تخصصی مجلات و ژورنال ها
   تماس با ما
  


 
» دفتر توسعه آموزش » اعضای دفتر توسعه آموزش
  


1) دکتر افسانه پاکدامن (مدیر دفتر توسعه) و(مسئول طرح های پژوهش درآموزش)
- استادیار گروه آموزشی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی
 - دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی دانشگاه  Dundee
2) دکتر شیوا شیرازیان (مسئولارزشیابی)
- استاد یار گروه آموزشی تشخیص بیماریهای دهان
- دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
_ معاون آموزشی EDC دانشگاه
3) دکتر سارا قدیمی (مسئول طرح شعاع)
- استادیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان
- دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی 
4) دکتر امیر حسین میر هاشمی (مسئول طرح های پژوهش درآموزش)
- استادیار گروه آموزشی ارتودنسی
- دانشجوی کارشناسی ارشد آموزشپزشکی 
5) دکتر مهدی عباسی (مسئول طرح های پژوهش درآموزش و ارزیابی آزمونها)
- استادیار گروه آموزشی ترمیمی
- دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی 
6) زینب آروندی (کارشناس مسئول دفتر توسعه آموزش پزشکی)
- کارشناس ارشد آموزش پزشکی
7) راضیه گنجعلی (متصدی امور دفترتوسعه)
- دکتر لیلا صدیق پور (مسئول واحد ارزیابی مرکزتوسعه- عضو افتخاری)
- دانشیار گروه آموزشی پروتز های دندانیمتحرک
- دانشجوی کارشناسی ارشد آموزشپزشکی 
-دکتر نوشین شکوهی نژاد (مسئول تدوین وبرنامه ریزی- عضو افتخاری)
- استادیار گروه آموزشی اندودتنیکس
- کارشناس ارشد آموزش پزشکی
- مسئول مرکز امور هیأت علمی معاونت آموزشی دانشگاه
اعضای پیشین دفتر توسعه:
-دکتر لیلاصدیق پور (مدیر دفتر)
-دکتر حسن رزمی
-دکتر حسن حسینی تودشکی
-دکتر اسماعیل یاسینی
-دکتر فریده گرامی پناه
-دکتر ندا مسلمی
-دکتر جلیل مومن بیت الهی
-دکتر نوشین شکوهی نژاد
-دکتر فرامرز مجتهد زاده
-دکتر الهام افضل نژاد
- دکتر بهاره ریاضی

 


 شرح وظایف 
ردیف
مسئول
عنوان
1
دکتر پاکدامن
-         مسئول دفتر
-         عضو کمیته ارزشیابی دانشکده
2
دکتر قدیمی
-         مسئول طرح شعاع
3
دکتر عباسی
-         مسئول ارزیابی آزمونها و نرم افزار ارزیابی آزمونها
4
دکتر میرهاشمی
-         مسئول تهیه محصولات آموزشی
5
دکتر شیرازیان
-         عضو کمیته ارزشیابی دانشکده
6
دکتر شکوهی نژاد
            عضو افتخاری
7
دکتر صدیق پور
           عضو افتخاری

 

 ابزار 
نسخه چاپی
ارسال به دوستان ارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهادات انتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیده افزودن به آدرس های برگزیده

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام